Pszichológiai tréningek

Tréningjeinket az "ország pszichológusa" Kitanics Márk szakpszichológus igazságügyi orvosszakértő tartja az ország egész területén

Kommunikációs tréning:

A sikeres működés, sikeres életvezetés, vagy akár a sikeres üzleti élet egyik legfontosabb kulcsa a megfelelő kommunikáció, melynek jelentős szerepe van céljaink elérésében, illetve mások céljainak felismerésében, értelmezésében. A metakommunikáció és a kommunikáció kongruenciája, illetve ezek megfelelő detektálása és értelmezése, értékelése egyre fontosabb szereppel bír, melyet az online világban való működésünk is színez. A kommunikációs tréning keretein belül elsődleges hangsúlyt kap az önprezentáció, az önismeret és az önértékelés, együttesen az asszertív kommunikációval, egyben fontos célkitűzés az asszertivitás és agresszivitás közötti különbségek felismerése. A társas interakciók szerepe, hogy a személy minél könnyebben és minél nagyobb hatásfokkal érvényesüljön, az általa közvetített információkat és gondolatokat minél szélesebb körben legyen képes átadni, azt megfelelően megértsék és magukénak érezzék. A hatékony és megfelelő kommunikáció a siker első lépése lehet.

Önismereti tréning:

Vajon megfelelően ismerjük-e magunkat, tisztában vagyunk-e készségeinkkel és képességeinkel?

Életünk folyamán igen sok visszajelzést kapunk, melyek nagy része ugyanakkor nem tekinthető objektív adatnak, vagy szeretteink, vagy olyan személyek visszajelzéseit vesszük alapul, akik a társas konvencióknak való megfelelés mentén szervezik mondanivalójukat. A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek önmagukat objektívebben szemlélni, felismerjék kiaknázatlan potenciáljaikat, melyek a napi rutin mentén jelentősen megszürkülhettek. Az önismeret segít önmagunk elhelyezésében a vonatkoztatási csoportok mentén, emellett célként jelenhet meg, hogy a tréning résztvevői tisztában legyenek erősségeikkel és gyengeségeikkel, illetve érezzék azt, hogy mely területek fejlesztésére érdemes koncentrálniuk.

Burn out tréning:

A tapasztalatok szerint a tartósan, egy huzamban végzett és kevéssé kreatív munka idézi elő a kiégés, vagyis burn out jelenségét, mely jelentős motivációcsökkenést, szorongást és tartós stresszt idéz elő, megnehezítve a munkavégzést, illetve a társas kapcsolatokra is rányomja bélyegét. A kiégési szindróma tehát azt a tünetegyüttest jelöli, amely hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, kedvezőtlen stresszhatások következtében jön létre. A tréning feladata, hogy új információk és új technikák segítségével a motivációs bázist új, stabilabb alapokra helyezze, az érzelmi megterhelést semlegesítse, illetve fontos feladatként jelenik meg a stresszfaktorok azonosítása és értékelése is, hiszen ezek hiányában cooping mechanizmusaink sem működnek megfelelően. Fontos, hogy megtaláljuk örömeinket, sikereinket, elkötelezettségeinket, melyek újabb motiváló tényezőként kerülhetnek felszínre. A burn out leküzdésében mozgósítani kell rejtett tartalékainkat, melyek meghatározásához is sok esetben segítséget igénylünk. Amennyiben új perspektívából szemléljük önmagunkat és az adott szituációban betöltött szerepünket, nagyobb eséllyel jutunk el a megfelelő megoldáshoz.

Értékesítési tréning:

Mint tudjuk, egy termék értékesítésekor nem csak annak megbízhatósága és minősége fontos, de a termék értékesítésének egyes elemei, részletei, azok kidolgozottsága és az ezzel összefüggésbe hozható tudatosság is jelentős szerepet játszik. Egy termék értékesítésekor a marketing, a minőség és megbízhatóság mellett a terméket érintő kreatívnak tekinthető megoldások is szerepet kaphatnak. Az új partnerek megnyerésén túl koncentrálni illik a kifogások és ellenvetések kezelésére is. A tréning során előtérbe kerül az érveléstechnika, az ügyfélismeret, az ártárgyalás, árképzési technika és a célzott kapcsolatépítés is, melyet tárgyalástechnikai képzés egészít ki.

Csapatépítő tréning:

A csapatmunka legfontosabb összetevője a csoportkohézió, melynek elmélyítése segít a tagok biztonságérzetének kialakításában is, emellett a munkahelyi pozitív légkör előfeltételeként kell tekintenünk rá. A stresszmentes munkavégzés, a megfelelő hangulat és a közös érdekérvényesítés alapfeltétele a burn outtal való megküzdésnek, előfeltétele a pszichés jóllétnek is. A tréning önismereti elemeket is tartalmaz, emellett a bizalommal, biztonsággal, én-hatékonysággal, magabiztossággal kapcsolatos problémákat feszeget, és megerősíti azt a pozíciót, mely szerint önmagunk megismerése leginkább mások visszajelzéseiből származik. A csoportmunka, csoporthatékonyság tanulható, az ezzel kapcsolatos tudás elmélyíthető. A pozitív munkahelyi légkör bizonyítottan kreatívabbá, hatékonyabbá, magabiztosabbá tesz.

Alkalmasságvizsgálatok:

A magas betanítási költséggel járó pozíciók tekintetében elvárás az alacsony fluktuáció, melynek alapja a megfelelő munkaerőkiválasztás. A munkavállaló készségei, képességei, mozgósítható tartalékai határozzák meg egy adott pozíció betöltésére való alkalmasságát, mely pszichodiagnosztikai eszközökkel mérhető, leírható, meghatározható. A munkaerőkiválasztás mára az egyik kulcskérdéssé vált a munkaerőpiacon. A kiválasztás során a munkaadó elvárásai jelennek meg, kiegészítve általános személyiségjellemzőkkel.

BLOG a pszichológiai tréningekről, szakmai előadásokról

Hol talál bennünket?

Budapest központjában

Telefonszám
+36(30)997-8755

Cím
1225 Budapest, Nagytétényi út 218-220.

Email
kitanicsmark@gmail.com

Csapatunk

Kitanics Márk

Szakpszichológus és igazságügyi pszichológus szakértő

Fejsza Attila

Biztonsági tanácsadó